YENİLENİYORUZ.....

 
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı   Zibeç Bölümü
Zakirbaşı Sok. No: 32 Kazlıçeşme – İstanbul
Tel : 0212 510 80 52 - 0212 582 50 50
Faks : 0212 679 64 37
 
info@zibec.org